Vanderlich Mozgáscentrum

"...az összes örömmel végzett mozgás nem más, mint viharfelhőket eloszlató napfény." /A. J. Christian/Adatvédelmi tájékoztató


Adatkezelők:
Virágh Dóra egyéni vállalkozó
székhely: 9484 Pereszteg, Széchenyi u. 51.
telephely: 8200 Veszprém, Templom utca 9.
Adószám: 69127775-1-28
Telefon: +36 30 451 3125
E-mail: vanderlich.mozgascentrum@gmail.com
Szakképzettség: gyógytornász-fizioterapeuta és gyógymasszőr
Virágh Réka honlap készítője
lakcím: 9492 Fertőhomok, Vasút utca 54.
Telefon: +36 20 9625501
E-mail: viraghreka@gmail.com
Szakképzettség: Kommunikáció és Médiatudomány MA, OWT Prémium webdesigner
tanfolyam, tevékenységi kör: online marketing és sales

Tárhelyet Biztosítja:
Magyar Hosting Kft.
cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet
Adószám: 23495919-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Telefon: +36 1 700 2323
email: info@mhosting.hu
web: https://www.mhosting.hu/kapcsolat
Virágh Dóra és Virágh Réka honlap üzemeltetők ezúton tájékoztatják Önt a személyes adatok kezelésének gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseikről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól és jogérvényesítésének lehetőségeiről.
2 A tájékoztató kialakításakor figyelembe vettük a jogszabályi környezetet:
• az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról).
• Az információs önrendelkezési jogokról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyéb korlátairól szóló 2018. évi
XLVIII. törvény rendelkezései.
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt honlaplátogatókat, hogy adatait későbbi elemzés céljából tároljuk, azonban harmadik félnek át nem adjuk. Kivételt képezhetnek az alvállalkozóként velünk együtt működő szervezetek/személyek indokolt esetben. A cégünk által tárolt személyes adatokat semmilyen módon nem jogosult más cég tárolni és felhasználni, illetve további személyeknek átadni.
Jelen Adatkezelési/adatvédelmi tájékoztató 2018. 09.06. napjától érvényes.
Külső szolgáltató
Az Adatkezelők által a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek, vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelők részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel együttműködésben, de hozzáférnek a szolgáltatások honlapjához, a felhasználókról technikai adatokat gyűjtenek, melyek akár önállóan, akár más adatokat összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.
Az oldal tulajdonosai mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok kezelésénél – annak minden fázisában - megfeleljenek a jogszabályoknak. A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatójában közölt információk az irányadók.
Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgálatók
A szolgáltatás és a honlap oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelők webanalitikai és
hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal működnek együtt. A külső szolgáltatók hozzáférhetnek a 3 felhasználó IP címéhez, továbbá sok esetben cookie-ek, vagy web beacon (azaz a látogatott honlap rögzítésére szolágló, a honlapon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clictag (egy adott hirdetésre történt kattintás azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.
A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a felhasználó készülékéről, a böngészők megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában a cookie-k használata is elkerülhető. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz tartozó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. A külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik irányelvei szerint kezelik.
Ezen célra álltalunk használt külső szolgáltatók:
• Google Analytics
• gmail.com
• Facebook.com
Szolgáltatásaik feltételeiről az alábbiakban olvashat:
• https://policies.google.com/privacy?hl=hu
• https://www.google.com/analytics/terms/us.html
• https://www.facebook.com/privacy/explanation
Cookie
A honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. Ilyen
például az IP cím, látogatás időtartama stb. A személyre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó a számítógépén kis adatcsomagot, ún. „cookie”-t helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott felhasználói élmény növelése. A cookie-kat a felhasználó törölheti számítógépéről, illetve a böngészője beállításainál tilthatja azok alkalmazását. (Jellemzőan a biztonság, adatvédelem, vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben süti vagy cookie néven.) A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy azok nélkül a az oldal működése adott esetben nem teljes értékű. Egyes cookie-k magának a honlapnak a védelmében futnak, ezek kikapcsolására nincs lehetőség.
Facebook: honlapunk hirdetésére Facebook által biztosított dinamikus hirdetési szolgáltatást alkalmazhatunk, amely a felhasználó számára a weboldalunkon tett korábbi látogatásaik és a Facebook által kezelt közösségi oldalakon megadott adataik és az azokon folytatott tevékenységeik alapján hirdetéseink célzott és optimalizált megjelenítését biztosítja. A Facebook 4 által elhelyezett cookie-król bővebben itt kaphat tájékoztatást:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google Analytics: Weboldalunk látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése céljából igénybe vesszük a Google Analytics szolgáltatást. A google automatikusan továbbítja az összegyűjtött információkat, viszont ezek nem tartalmaznak személyes adatokat, így a weboldal látogatóinak beazonosítására nem alkalmasak. A google Analytics által használt sütikről itt kaphat bővebb tájékoztatást:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage#analyticsjs Google Adwords: Weboldalunkat a Google Adwords szolgáltatás segítségével is reklámozhatjuk. A hirdetések hatékonyságának mérésére a szolgáltatás sütiket használ. További információ: https://policies.google.com/technologies/ads
Az adatkezelés célja
A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és az operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen.
Kizárólag statisztikai célokból, továbbá az elektronikus levelek (megerősítés, visszaigazolás, ügyintézés) elküldésének biztosítása érdekében történik. A honlap üzemeltetőinek kezelésébe adott személyes adatok célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltatók és a felhasználó közötti kommunikációt szolgálja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. A megadott, kapcsolattartásra szolgáló adatokat megfelelő elővigyázatossággal tároljuk. A megadott adatok kezelése a látogatók önkéntes hozzájárulásával történik.
A hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatokat a vanderlichmozgascentrum.hu üzemeltetői saját belső felhasználásukra, statisztikák készítése céljából elemezhetik, illetve azokat saját marketing és promóciós céljaikra felhasználhatják. Az adatokhoz kizárólag a honlap munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adjuk ki.
Az adatkezelés időtartama
A személyes adatait mindaddig tároljuk, amig Ön ennek az ellenkezőjét kifejezetten nem kéri, továbbá a törvényileg előírt számlaadási kötelezettség teljesítésének feltételéig. Az adatok eltávolítására irányuló kérését a felhasználó írásban jelezheti az adatkezelők felé a vanderlich.mozgascentrum@gmail.com e-mail címen. A felhasználó kérését az adatkezelők legfeljebb 5 munkanapon belül teljesítik.
5 Adatfeldolgozás, adatokhoz hozzáférők köre
A honlap üzemeltetői nem adják el, nem adják bérbe, vagy semmilyen más formában nem bocsájtják rendelkezésre a felhasználóra vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek. és nem vállalnak e-mail kiküldést külső cégek vagy számára, vagy nevében. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés következtében automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelők és munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelők nem adnak át. Ezalól kivételt képezhet esetlegesen törvényben előírt, kötelező adattovábbítás. Az adatkezelők az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálják, hogy valóban fennál-e az adattovábbítás jogalapja és szükség esetén kikérik az adatvédelmi biztos véleményét. Nem nyilvános és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználók e-mail címe.
A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az
adattörlés
A személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adatai kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet, személyes és különleges adatai kezeléséről, és az adatokba bele is tekinthet. A betekintést úgy kell biztosítani, hogy az érintett más személy adatait ne ismerhesse meg. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az
általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat. Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett írásban vagy szóban kérheti kezelt adatainak helyesbítését, illetve kijavítását. A téves adatot az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül
helyesbíteni köteles. (GDPR (59).
Az adatkezelők e-mailben tájékoztatást adnak az érintettnek az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy ki és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Tájékoztatást az adatkezelők levelezési címén, a vanderlich.mozgascentrum@gmail.com e-mail címen kérhet bárki, levelezési címének megadásával.
A Felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében pedig kérhetik személyes adataik törlését vagy módosítását. A felhasználó bármikor leiratkozhat az adatkezelők levelezési listájáról, így a továbbiakban nem fog semmilyen információt vagy promóciós ajánlatot kapni. A leiratkozáshoz rákattinthat bármely – az adatkezelők által kiküldött – hírlevél/email végén található leiratkozási linkre, vagy igényét jelezheti emailben a vanderlich.mozgascentrum@gmail.com címen. A hírlevélről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével.
6 A látogatók adatainak nem jogszerű kezelése/felhasználása esetén
panasszal élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Tel: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az adatbiztonság általános szempontjai:
Az adatkezelő köteles gondoskodni az általa kezelt adatok biztonságáról. Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Adatkarbantartást csak az erre felhatalmazott adatkezelő végezhet.
A számítástechnikai rendszerek üzemeltetését ellátó munkatársak a feladataik ellátásához szükséges mértékig az adatállományokhoz hozzáférhetnek, az adatokat azonban más célra nem használhatják fel, és mások tudomására nem hozhatják.
Az adatbiztonság érdekében megfogalmazott előírások betartásáért a betegnyilvántartó rendszer vonatkozásában a cég ügyvezetője, az egyes rendeléseken történő adatkezelési folyamatok vonatkozásában az adatkezelést végző adminisztrátor a felelős.
Az adatokhoz való hozzáférés szabályozása
Az elektronikusan tárolt adatokhoz való hozzáférést jelszavas védelemmel és jogosultsági rendszer működtetésével szabályozzuk.
A betegnyilvántartó rendszerhez való hozzáférés jelszavát és jogosultsági rendszerét a cég ügyvezetője állítja be és kezeli az informatikai folyamatokkal kapcsolatosan leírtak szerint.
A papír alapú egészségügyi dokumentációt zárható rendelőhelyiség, illetve zárható recepció zárral ellátott szekrényeiben kell tárolni. Rendelési időben az arra jogosult adatkezelők hozzáférhetnek az adatokhoz; távozáskor azokat a zárt helyiségekben helyezik el.
Kikötés
Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot megváltoztassák. Erre
elsősorban akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre módosul vagy bővül, vagy ha azt a 7 jogszabályi környezet kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása természetesen nem jelenti
a személyes adatok céltól eltérő kezelését.
Felelősség
Az üzemeltetők nem vállalnak felelősséget a vanderlichmozgascentrum.hu honlap használatából
eredő közvetett vagy közvetlen károkért. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire, az
adatkezelők nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
Linkek
Weblapjaink más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhatnak. A belinkelt internetoldalakra
nem vonatkoznak a jelen adatvédelmi ismeretek, hanem kizárólag az ottani adatvédelmi
rendelkezések.
Hírlevél
Amennyiben a későbbiekben hírlevélre feliratkozási lehetőséget nyújtanánk honlapunkon, a hírlevélben szerepelni fog leiratkozási lehetőség is. A hírlevélre minden 16. életévét betöltött felhasználó feliratkozhat. Az adatkezelők a megadott személyes adatokat nem ellenőrzik, azok
hitelességéért kizárólag a megadó személy felel.